Hướng dẫn Google Shopping từ A – Z

Hiểu rõ bản chất của quảng cáo Google Shopping. Nắm vững cách tạo tài khoản Google Merchant Center, nguồn cấp dữ liệu sản phẩm và cách tạo ra một chiến dịch mua sắm hiệu quả cho kinh doanh.