Ebook “Hướng Dẫn Google Shopping từ A-Z” sẽ giúp bạn: 

 • Hiểu rõ bản chất của Google Shopping (Quảng cáo Mua Sắm) và cách thức hoạt động của nó
 • Nắm rõ cách xây dựng Website để có thể chạy quảng cáo Google Shopping
 • Biết cách tạo tài khoản Google Merchant Center
 • Biết cách tạo nguồn cấp sản phẩm
 • Biết cách tạo chiến dịch quảng cáo Google Shopping hiệu quả

Lợi ích của Quảng Cáo Mua Sắm đối với việc kinh doanh của doanh nghiệp bạn?

01. Nhận được những khách hàng tiềm năng có chất lượng hơn
Ngay từ khi tìm kiếm về sản phẩm, quảng cáo của bạn hiển thị tức là bạn đã có cơ hội bán hàng. Bạn có thể nêu bật thông tin sản phẩm ngay trong quảng cáo của mình thu hút khách hàng nhấn vào và mua hàng.

02. Khả năng hiển thị nhiều hơn
Quảng cáo mua sắm có thể xuất hiện trên nhiều thẻ khác nhau của kết quả tìm kiếm.

03. Dễ dàng quản lý chiến dịch tập trung vào hoạt động bán lẻ
Với chiến dịch mua sắm, bạn chỉ cần điền đầy đủ thuộc tính sản phẩm như tiêu đề, mô tả, giá, những thông tin giống như sản phẩm trên web… qua nguồn cấp dữ liệu trong Merchant Center là chúng ta đã có thể quảng cáo tất cả những sản phẩm này.

04. Hiển thị tốt hơn trên thiết bị di động
Với Quảng cáo mua sắm, kết quả sẽ được ưu tiên hiển thị hàng đầu (trên cả quảng cáo tìm kiếm), tối đa 09 kết quả với máy tính và 15 kết quả với điện thoại (có thanh lướt sang). Vì vậy bạn sẽ có cơ hội hiển thị nhiều hơn tới khách hàng.

DOWLOAD NGAY ĐỂ KHÔNG BỎ LỠ NHỮNG KIẾN THỨC GIÁ TRỊ TỪ EBOOK
  Ebook Miễn Phí

  Hướng dẫn Google Shopping từ A – Z

  Hiểu rõ bản chất của quảng cáo Google Shopping. Nắm vững cách tạo tài khoản Google Merchant Center, nguồn cấp dữ liệu sản phẩm và cách tạo ra một chiến dịch mua sắm hiệu quả cho kinh doanh.
   Ebook “Hướng Dẫn Google Shopping từ A-Z” sẽ giúp bạn: 

   • Hiểu rõ bản chất của Google Shopping (Quảng cáo Mua Sắm) và cách thức hoạt động của nó
   • Nắm rõ cách xây dựng Website để có thể chạy quảng cáo Google Shopping
   • Biết cách tạo tài khoản Google Merchant Center
   • Biết cách tạo nguồn cấp sản phẩm
   • Biết cách tạo chiến dịch quảng cáo Google Shopping hiệu quả

   Lợi ích của Quảng Cáo Mua Sắm đối với việc kinh doanh của doanh nghiệp bạn?

   01. Nhận được những khách hàng tiềm năng có chất lượng hơn
   Ngay từ khi tìm kiếm về sản phẩm, quảng cáo của bạn hiển thị tức là bạn đã có cơ hội bán hàng. Bạn có thể nêu bật thông tin sản phẩm ngay trong quảng cáo của mình thu hút khách hàng nhấn vào và mua hàng.

   02. Khả năng hiển thị nhiều hơn
   Quảng cáo mua sắm có thể xuất hiện trên nhiều thẻ khác nhau của kết quả tìm kiếm.

   03. Dễ dàng quản lý chiến dịch tập trung vào hoạt động bán lẻ
   Với chiến dịch mua sắm, bạn chỉ cần điền đầy đủ thuộc tính sản phẩm như tiêu đề, mô tả, giá, những thông tin giống như sản phẩm trên web… qua nguồn cấp dữ liệu trong Merchant Center là chúng ta đã có thể quảng cáo tất cả những sản phẩm này.

   04. Hiển thị tốt hơn trên thiết bị di động
   Với Quảng cáo mua sắm, kết quả sẽ được ưu tiên hiển thị hàng đầu (trên cả quảng cáo tìm kiếm), tối đa 09 kết quả với máy tính và 15 kết quả với điện thoại (có thanh lướt sang). Vì vậy bạn sẽ có cơ hội hiển thị nhiều hơn tới khách hàng.

   DOWLOAD NGAY ĐỂ KHÔNG BỎ LỠ NHỮNG KIẾN THỨC GIÁ TRỊ TỪ EBOOK