Liên hệ với chúng tôi

Tiếp Thị Tử Tế được thành lập với mục đích ban đầu là nơi chia sẻ kiến thức về Marketing. Sau khi nhận được sự ủng hộ của người đọc chúng tôi đã quyết định đưa ra các dịch vụ nâng cao có thu phí để hỗ trợ khách hàng.