Khóa Học Quảng Cáo Google ADS

Giúp Bạn Tiết Kiệm Chi Phí Quảng Cáo và Gia Tăng Lượng Khách Hàng Tiềm Năng

Hỗ trợ bạn trọn đời trong suốt quá trình bạn chạy quảng cáo Google ADS

Khóa Học Quảng Cáo Google ADS

Giúp Bạn Tiết Kiệm Chi Phí Quảng Cáo và Gia Tăng Lượng Khách Hàng Tiềm Năng

Hỗ trợ bạn trọn đời trong suốt quá trình bạn chạy quảng cáo Google ADS

Bạn sẽ nhận được những gì khi đăng ký khóa học Quảng Cáo Google ADS nâng cao

Bạn sẽ nhận được những gì khi đăng ký khóa học Quảng Cáo Google ADS nâng cao

nội dung chi tiết khóa học

nhận biết và các thiết đặt cơ bản
 • Bài 1: Giới Thiệu Về Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 2: Các Loại Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 3: Những Thứ Cần Có Để Quảng Cáo Google ADS Hoạt Động

 • Bài 4: Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản MCC ADS (Tài khoản người quản lý)

 • Bài 5:  Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Con Từ Tài Khoản MCC ADS

 • Bài 6: Hướng Dẫn Add Tài Khoản Quảng Cáo Đã Có Vào Tài Khoản MCC ADS
Quảng Cáo Trên Mạng Tìm Kiếm
 • Bài 7: Cấu Trúc Các Phần Và Các Bước Khởi Tạo Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 8: Hướng Dẫn Tìm Từ Khóa Và Chia Nhóm Từ Khóa

 • Bài 9: Giới Thiệu Các Loại Từ Khóa Trong Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 10: Hướng Dẫn Tạo Chiến Dịch Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 11: Hướng Dẫn Tạo Nhóm Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 12: Hướng Dẫn Viết Mẫu Quảng Cáo Trong Google ADS

 • Bài 13: Hướng Dẫn Thêm Phần Mở Rộng Trong Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 14: Hướng Dẫn Điều Chỉnh Và Tối Ưu Giá Thầu Từ Khóa Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 15: Hướng Dẫn Tạo Nhóm Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 16: Hướng Dẫn Check Từ Khóa Phủ Định Để Giảm Chi Phí Quảng Cáo Và Nhắm Đúng Đối Tượng Khách Hàng

 • Bài 17: Hướng Dẫn Xem Các Thông Số Chuyên Sâu Trong Google ADS
Cài đặt đo lường chuyển đổi quảng cáo Google ads
 • Bài 18: Hiểu Đúng Về Đo Lường Chuyển Đổi Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 19: Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Google Tag Manager

 • Bài 20: Hướng Dẫn Cài Đo Lường Chuyển Đổi Trên Website

 • Bài 21: Hướng Dẫn Cài Đo Lường Chuyển Đổi Cuộc Gọi, Chat Zalo, Chat Messenger

 • Bài 22: Hướng Dẫn Thay Đổi Chiến Lược Giá Thầu Sau Khi Cài Đo Lường Chuyển Đổi Google ADS
tăng điểm chất lượng và thúc đẩy chuyển đổi
 • Bài 23: Hướng Dẫn Tăng Điểm Chất Lượng Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 24: Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Để Chạy Quảng Cáo, Bài Viết Quảng Cáo Thúc Đẩy Khách Hàng Tạo Hành Động Chuyển Đổi ( Tạo trang đích )
Quảng Cáo Trên Mạng hiển thị
 • Bài 25: Giới Thiệu Về Quảng Cáo Trên Mạng Hiển Thị Của Google ADS

 • Bài 26: Hướng Dẫn Tạo Chiến Dịch Hiển Thị Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 27: Hướng Dẫn Tạo Nhóm Quảng Cáo Trong Chiến Dịch Hiển Thị Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 28: Hướng Dẫn Tạo Quảng Cáo Trong Chiến Dịch Hiển Thị

 • Bài 29: Giới Thiệu Về Quảng Cáo Video Trên Youtube

 • Bài 30: Hướng Dẫn Tạo Quảng Cáo Video Youtube Trong Google ADS

 • Bài 31: Hướng Dẫn Tối Ưu và Xem Các Thông Số Trong Mạng Hiển Thị
Tiếp Thị Lại ( Remarketing )
 • Bài 32: Tiếp Thị Lại (Remarketing) Hoạt Động Như Thế Nào ?

 • Bài 33: Tư Duy Marketing Khi Sử Dụng Chiến Dịch Tiếp Thị Lại

 • Bài 34: Hướng Dẫn Gắn Mã Tiếp Thị Lại Lên Website Và Youtube

 • Bài 35: Hướng Dẫn Tạo Đối Tượng Tiếp Thị Lại Dựa Trên Lượng Khách Truy Cập Website

 • Bài 36: Hướng Dẫn Tạo Đối Tượng Tiếp Thị Lại Dựa Trên Lượng Truy Cập Kênh Youtube

 • Bài 37: Hướng Dẫn Tạo Chiến Dịch Quảng Cáo Tiếp Thị Lại
quảng cáo mua sắm ( Google Shopping )
 • Bài 38:Giới Thiệu Về Quảng Cáo Mua Sắm (Google Shopping)

 • Bài 39: Những Điều Kiện Để Website Có Thể Chạy Quảng Cáo Google Shopping

 • Bài 40: Hướng Dẫn Tạo và Tối Ưu Tài Khoản Merchant Center

 • Bài 41: Hướng Dẫn Tạo Nguồn Cấp Dữ Liệu Sản Phẩm Quảng Cáo Google Shopping

 • Bài 42: Hướng Dẫn Liên Kết Merchant Center Với Tài Khoản Google ADS

 • Bài 43: Hướng Dẫn Tạo Chiến Dịch Quảng Cáo Mua Sắm Trên Google ADS

 • Bài 44: Hướng Dẫn Tối Ưu Chiến Dịch Quảng Cáo Mua Sắm
đăng ký ngay

nội dung chi tiết khóa học

nhận biết và các thiết đặt cơ bản
 • Bài 1: Giới Thiệu Về Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 2: Các Loại Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 3: Những Thứ Cần Có Để Quảng Cáo Google ADS Hoạt Động

 • Bài 4: Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản MCC ADS (Tài khoản người quản lý)

 • Bài 5:  Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Con Từ Tài Khoản MCC ADS

 • Bài 6: Hướng Dẫn Add Tài Khoản Quảng Cáo Đã Có Vào Tài Khoản MCC ADS
Quảng Cáo Trên Mạng Tìm Kiếm
 • Bài 7: Cấu Trúc Các Phần Và Các Bước Khởi Tạo Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 8: Hướng Dẫn Tìm Từ Khóa Và Chia Nhóm Từ Khóa

 • Bài 9: Giới Thiệu Các Loại Từ Khóa Trong Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 10: Hướng Dẫn Tạo Chiến Dịch Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 11: Hướng Dẫn Tạo Nhóm Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 12: Hướng Dẫn Viết Mẫu Quảng Cáo Trong Google ADS

 • Bài 13: Hướng Dẫn Thêm Phần Mở Rộng Trong Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 14: Hướng Dẫn Điều Chỉnh Và Tối Ưu Giá Thầu Từ Khóa Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 15: Hướng Dẫn Tạo Nhóm Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 16: Hướng Dẫn Check Từ Khóa Phủ Định Để Giảm Chi Phí Quảng Cáo Và Nhắm Đúng Đối Tượng Khách Hàng

 • Bài 17: Hướng Dẫn Xem Các Thông Số Chuyên Sâu Trong Google ADS
Cài đặt đo lường chuyển đổi quảng cáo Google ads
 • Bài 18: Hiểu Đúng Về Đo Lường Chuyển Đổi Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 19: Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Google Tag Manager

 • Bài 20: Hướng Dẫn Cài Đo Lường Chuyển Đổi Trên Website

 • Bài 21: Hướng Dẫn Cài Đo Lường Chuyển Đổi Cuộc Gọi, Chat Zalo, Chat Messenger

 • Bài 22: Hướng Dẫn Thay Đổi Chiến Lược Giá Thầu Sau Khi Cài Đo Lường Chuyển Đổi Google ADS
tăng điểm chất lượng và thúc đẩy chuyển đổi
 • Bài 23: Hướng Dẫn Tăng Điểm Chất Lượng Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 24: Hướng Dẫn Tạo Bài Viết Để Chạy Quảng Cáo, Bài Viết Quảng Cáo Thúc Đẩy Khách Hàng Tạo Hành Động Chuyển Đổi ( Tạo trang đích )
Quảng Cáo Trên Mạng hiển thị
 • Bài 25: Giới Thiệu Về Quảng Cáo Trên Mạng Hiển Thị Của Google ADS

 • Bài 26: Hướng Dẫn Tạo Chiến Dịch Hiển Thị Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 27: Hướng Dẫn Tạo Nhóm Quảng Cáo Trong Chiến Dịch Hiển Thị Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 28: Hướng Dẫn Tạo Quảng Cáo Trong Chiến Dịch Hiển Thị

 • Bài 29: Giới Thiệu Về Quảng Cáo Video Trên Youtube

 • Bài 30: Hướng Dẫn Tạo Quảng Cáo Video Youtube Trong Google ADS

 • Bài 31: Hướng Dẫn Tối Ưu và Xem Các Thông Số Trong Mạng Hiển Thị
Tiếp Thị Lại ( Remarketing )
 • Bài 32: Tiếp Thị Lại (Remarketing) Hoạt Động Như Thế Nào ?

 • Bài 33: Tư Duy Marketing Khi Sử Dụng Chiến Dịch Tiếp Thị Lại

 • Bài 34: Hướng Dẫn Gắn Mã Tiếp Thị Lại Lên Website Và Youtube

 • Bài 35: Hướng Dẫn Tạo Đối Tượng Tiếp Thị Lại Dựa Trên Lượng Khách Truy Cập Website

 • Bài 36: Hướng Dẫn Tạo Đối Tượng Tiếp Thị Lại Dựa Trên Lượng Truy Cập Kênh Youtube

 • Bài 37: Hướng Dẫn Tạo Chiến Dịch Quảng Cáo Tiếp Thị Lại
quảng cáo mua sắm ( Google Shopping )
 • Bài 38: Hướng Dẫn Tạo Và Tối Ưu Tài Khoản Google Merchant 

 • Bài 39: Hướng Dẫn Tạo Dữ Liệu Sản Phẩm Trên Google Merchant  

 • Bài 40: Hướng Dẫn Liên Kết Tài Khoản Google Merchant Với Tài Khoản Quảng Cáo Google ADS

 • Bài 41: Hướng Dẫn Tạo Chiến Dịch Quảng Cáo Mua Sắm Trên Google ADS

 • Bài 42: Hướng Dẫn Tối Ưu Chiến Dịch Quảng Cáo Mua Sắm
đăng ký ngay

Nhận xét và đánh giá về khóa học quảng cáo Google ads

Rated 5 out of 5

Cảm ơn Tuyên, hướng dẫn rất chi tiết và nhiệt tình.

Avatar for Huy
Huy

Phản hồi từ Tiepthitute.com

Cảm ơn bạn đã ủng hộ! Chúc bạn thành công!

Rated 5 out of 5

Cảm ơn admin đã chia sẻ khóa học tuyệt vời.

Avatar for Phương Anh
Phương Anh

Phản hồi từ Tiepthitute.com

Cảm ơn bạn đã ủng hộ! Chúc bạn thành công!

Rated 5 out of 5

Cảm ơn bạn! Khóa học miễn phí cũng rất chi tiết đầy đủ dễ hiểu. Sẽ đăng ký khóa học chuyên sâu

Avatar for Thùy Trang
Thùy Trang

Phản hồi từ Tiepthitute.com

Cảm ơn bạn đã ủng hộ! Chúc bạn thành công!