Cảm ơn bạn đã đăng ký khóa học!

Tôi đã sẵn sàng để hướng dẫn bạn thiết kế ra website chuyên nghiệp theo ý tưởng tuyệt vời của bạn!

Bạn hãy chuyển khoản thanh toán khóa học và chúng ta sẽ bắt đầu nhé!

Tài khoản số: 19032726906025

Ngân hàng Techcombank chi nhánh Đông Đô, TP Hà Nội

Chủ tài khoản: Trần Văn Tuyên

Nội dung chuyển khoản: Họ và tên + Số điện thoại ( Ví dụ: TRAN VAN TUYEN 0348113115)